Génesis Recuerdo Profundo
Marble - 50 x 200 x 48 cm